Biuletyn „Herhor”

Biuletyn Stowarzyszenia Miłośników Egiptu „Herhor” jest tradycyjnie wydawanym (przez oficynę „Pro-Egipt”) czasopismem o charakterze popularnonaukowym.

Główny profil magazynu określony jest przez zainteresowania zawodowe autorów tekstów, którymi są głównie naukowcy specjalizujący się w historii i kulturze starożytnego Egiptu.

Obecnie coraz więcej miejsca przeznacza się na tematykę szerzej związaną z Egiptem we wszystkich okresach jego dziejów, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i koptyjskiej.

Biuletyn „Herhor” redagowany jest przez zespół współpracowników.

Dotychczas Stowarzyszenie „Herhor” wydało 18 zeszytów drukowanych w nakładzie od ok. 150 do 300 egzemplarzy w częstotliwości rocznej. Jednak począwszy od numeru 14, który ukazał się w lutym 2016 r., częstotliwość ukazywania się jest półroczna w dwóch edycjach: wiosenno-letniej i jesienno-zimowej.

Czasopismo jest dystrybuowane bezpłatnie wśród członków Stowarzyszenia „Herhor”.

Wersje multimedialne archiwalnych zeszytów Biuletynu „Herhor” są w opracowaniu. W serwisie internetowym wkrótce będą dostępne wybrane artykuły bez przypisów z archiwalnych numerów.