Witaj na naszej stronie!

Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy łączą swoje zainteresowanie Egiptem – jego historią, kulturą, sztuką i nauką – w celu wspierania polskiej egiptologii, popularyzacji wiedzy o Egipcie i nawiązywania kontaktów z innymi miłośnikami Egiptu w Polsce i na świecie.

Nasze Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2000 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w Polsko–Egipską Misję Archeologiczną w Deir el–Bahari, która prowadzi badania nad grobowcem arcykapłana i króla Herhora, bohatera powieści Faraon Bolesława Prusa. Od tego czasu realizujemy wiele ciekawych projektów, takich jak:

  • tworzenie centralnego katalogu literatury egiptologicznej w Polsce i budowa specjalistycznej biblioteki egiptologicznej w Warszawie;
  • organizowanie wyjazdów naukowych do ośrodków egiptologicznych w Europie i wydawanie najlepszych prac magisterskich i doktorskich pod tytułem „Warsaw Egyptological Dissertations”;
  • wygłaszanie prelekcji, organizowanie wystaw i konkursów wiedzy o Egipcie dla różnych grup wiekowych i edukacyjnych;
  • promowanie współczesnej kultury egipskiej w Polsce.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego, działamy na rzecz dobra społecznego i kulturalnego, współpracując z Ambasadą Egiptu w Polsce, Ambasadą Polski w Kairze i ośrodkami polonijnymi w Egipcie.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznać się z naszymi działaniami lub wesprzeć naszą misję, zapraszamy do kontaktu.