1% dla „Herhora”

Szanowni Państwo!

Nasze Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać na jego rzecz 1% podatku. W tym celu należy wpisać w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego numer KRS Stowarzyszenia Miłośników Egiptu „Herhor”: 0000045096.

Wszelkie wpłaty, darowizny i subwencje od osób fizycznych i prawnych nasze Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na działalność statutową.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje za Państwa wsparcie!