O nas

Stowarzyszenie Miłośników Egiptu „Herhor” zawiązało się we wrześniu 2000 r. z inicjatywy dużej grupy osób wspierających działania Polsko–Egipskiej Misji Archeologicznej w Deir el–Bahari, zwanej Misją Skalną.

Gdy okazało się, że istnieją trudności z przekazywaniem subwencji na tę misję za pośrednictwem fundacji, jaka była początkowo wskazana darczyńcom, padła propozycja powołania niezależnego stowarzyszenia, którego jednym z zadań statutowych byłoby wspieranie polskich badań archeologicznych w Egipcie.

Jednocześnie od dawna było wiadomo, że Egipt – zarówno starożytny, jak i współczesny – stanowi obiekt szczerej fascynacji dla wielu osób i że stworzenie forum, jakie umożliwiłoby wzajemne kontakty między takimi osobami, może się spotkać z powszechną pozytywną reakcją.

We wrześniu 2000 r. na zebraniu założycielskim grono ponad 50 osób podpisało wolę założenia Stowarzyszenia.

Swą nazwę Stowarzyszenie zawdzięcza hipotezie, że Misja Skalna w swoich badaniach jest na tropie grobowca arcykapłana i króla Herhora z końca XX Dynastii, którego postać jest w Polsce dobrze znana dzięki uczynieniu z niej jednego z bohaterów (choć negatywnych) powieści Faraon Bolesława Prusa.

Formalności związane z rejestracją Stowarzyszenia trwały kilka miesięcy i ostatecznie w lutym 2001 r. Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy wydał wyrok powołujący Stowarzyszenie do życia. Od września 2005 r. Stowarzyszenie Miłośników Egiptu „Herhor” ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasze cele

Celami Stowarzyszenia Miłośników Egiptu „Herhor” są:

  • utworzenie szerokiego forum umożliwiającego wzajemne kontakty pomiędzy wszystkimi miłośnikami Egiptu w Polsce;
  • wspieranie polskiej egiptologii w kraju i polskich badań archeologicznych w Egipcie;
  • szerzenie rzetelnej informacji o odkryciach archeologicznych w Egipcie i badaniach egiptologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu nauki polskiej;
  • popularyzacja wiedzy o Egipcie (od starożytności po współczesność);
  • promocja współczesnej kultury egipskiej w Polsce;
  • utworzenie stałej polskiej placówki badawczej w rejonie Luksoru;
  • utworzenie specjalistycznej biblioteki egiptologicznej w Warszawie.

Prowadzone działania

Zgodnie z początkowym założeniem, Stowarzyszenie aktywnie wspiera działalność Misji Skalnej, poszukując sponsorów i gromadząc subwencje na rzecz Misji na swym koncie bankowym.

We ścisłej współpracy ze studenckim Kołem Naukowym KeMeT (grupuje studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowanych starożytnym Egiptem) rozpoczęliśmy opracowanie centralnego katalogu fachowej literatury egiptologicznej w polskich księgozbiorach, co niesłychanie ułatwi możliwości studiowania Egiptu i jest krokiem przygotowawczym utworzenia specjalistycznej biblioteki; Polska jest bodaj jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym są prowadzone studia egiptologiczne BEZ odpowiednich warunków, jakie stwarza dobra biblioteka, dlatego te działania są tak ważne. Katalog jest też opracowywany w wersji elektronicznej.

Stowarzyszenie wspiera także studenckie objazdy naukowe do ośrodków egiptologicznych w Europie. W miarę gromadzenia środków zamierzamy też wkrótce, wzorem kilku wybitnych uczelni zagranicznych, rozpocząć wydawanie drukiem w językach obcych najlepszych prac magisterskich i doktorskich, co zapewni, w ramach wymiany, regularny dopływ najnowszej literatury fachowej; nowa seria będzie nosić tytuł „Warsaw Egyptological Dissertations”.

Działalność popularyzatorska obejmuje wygłaszanie prelekcji o Egipcie, organizowanie wystaw, a w planach jest organizacja konkursów wiedzy o Egipcie: szkolnych i pozaszkolnych. Zamierzamy docelowo stworzyć fundusz umożliwiający zdolnej młodzieży odwiedzenie Egiptu.

Naszą misją jest też upowszechnienie wysokiej kultury Egiptu współczesnego w Polsce; jednym z zamiarów jest udostępnienie szerszemu czytelnikowi polskich tłumaczeń np. laureata literackiej nagrody Nobla, Nadżiba Mahfuza.

Stowarzyszenie współpracuje m. in. z Ambasadą Egiptu w Polsce, jak również z Ambasadą Polski w Kairze i ośrodkami polonijnymi w Egipcie.