Warunki członkostwa

Można przystąpić do naszego Stowarzyszenia, ściągając z niniejszej strony deklarację członkowską i wypełniając ją komputerowo lub czytelnym pismem.

W załączeniu prosimy o kopię wpłaty składki rocznej w wysokości 30 zł (trzydzieści złotych) na konto bankowe Stowarzyszenia:

Bank Zachodni WBK: 02 1090 1043 0000 0001 3563 4169

(w tytule wpłaty: składka roczna).

Osoby poniżej 18 roku życia oraz emeryci, renciści, studenci i uczniowie powyżej 18 roku życia są zwolnieni z obowiązku płacenia składek (prosimy o załączenie kopii ważnej legitymacji).

Czytelnie wypełniony formularz należy przesłać lub dostarczyć (w formie listu lub skanu) pod adres Stowarzyszenia: ul. Zagłoby 35/1, 02-495 Warszawa, e-mail: herhor@herhor.org.pl.

Deklaracja członkowska .DOC, 17,5 KB
Pobierz