Halina Przychodzeń

Halina Przychodzeń - Misja Skalna w Deir el-Bahari - Stowarzyszenie Miłośników Egiptu „Herhor” - herhor.org.pl

Pracownik Wydziału Fizyki UW. Ukończyła studia w Instytucie Archeologii UW ze specjalizacją: Egipt. Członek Misji Skalnej od 2003 r. Zainteresowania badawcze: paleopatologie, w tym, przede wszystkim, paleopatologie mumii egipskich. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych na temat mumii egipskich i paleopatologii. Wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Zakładem Medycyny Sądowej WUM aktualnie prowadzi autorskie badania mumii egipskiej. W ramach Projektu wykonane zostały pierwsze w Polsce badania zmumifikowanej, ludzkiej skóry z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Prowadzi wykłady i zajęcia popularnonaukowe dla dorosłych i dzieci.